Uwaga!
Ta kopia systemu CMS jest licencjonowana dla innej domeny!

Was it working good before? If you just parked additional domain to this website,
maybe this is a problem - please go to website builder again and update your license with new domain
- or contact your website builder provider

Zarząd » SEP - Oddział Kielecki
 
 
 
 Oddział Kielecki

L.p. Nazwiski i imię
Tytuł naukowy
Funkcja w OSK
1. Mieczkowski Grzegorz
mgr inż.
Prezes
2. Jaszowski Ludwik
mgr inż.
Wiceprezes ds. szkolenia
3. Ludwicki Zbigniew
mgr inż.
Wiceprezes ds. nauk.-tech i promocji
4. Maj Zygmunt
inż.
Wiceprezes ds. kół i odznaczeń
5. Zimny Zygmunt
mgr inż.
Wiceprezes ds. finansowych
Skarbnik
6. Żbikowski Krzysztof
inż.
Sekretarz
7. Bysiak Andrzej
inż.
Członek
Z/O
8. Gąsior Jan
mgr inż.
Członek
Z/O
9. Ginał Kazimierz
mgr inż.
Członek
Z/O
10. Haberko Włodzimierz
inż.
Członek
Z/O
11. Łapiński Michał
mgr inż.
Członek
Z/O
12. Mołas Leszek
mgr inż.
Członek
Z/O
13. Palczarski Zbigniew
mgr inż.
Członek
Z/O
14. Radecki Zenon
mgr inż.
Członek
Z/O
15. Świerczewski Zbigniew
mgr inż.
Członek
Z/O
16. Wadowski Andrzej
tech.
Członek
Z/O

L.p. Nazwiski i imię
Tytuł naukowy
Funkcja w OSK
1. Frankiewicz Andrzej
inż.
Przewodniczący
2. Wtorek Kazimierz
inż.
Wiceprzewodniczący
3. Ryczek Zbigniew
inż.
Sekretarz
4. Nowakowski Andrzej
tech.
Członek
5. Sulej Damian
mgr inż.
Członek

L.p. Nazwiski i imię
Tytuł naukowy
Funkcja w OSK
1. Biela Zbigniew
inż.
2. Dora Henryk
inż.
3. Maj Czesław
inż.
4. Pakaszewski Zbigniew
mgr inż.
5. Woś Henryk
tech.