Uwaga!
Ta kopia systemu CMS jest licencjonowana dla innej domeny!

Was it working good before? If you just parked additional domain to this website,
maybe this is a problem - please go to website builder again and update your license with new domain
- or contact your website builder provider

Rzeczoznawstwo » SEP - Oddział Kielecki
 
 
 
 Oddział Kielecki

Izba rzeczoznawców


Już prawie 26 lat przy Oddziale Kieleckim działa Ośrodek Rzeczoznawstwa SEP. Działający w nim inżynierowie praktycy i naukowcy, zweryfikowani rzeczoznawcy SEP w 29 działach specjalistycznych elektryki służą wiedzą, praktyką i doświadczeniem realizując zamówienia na:
 • Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
 • Prowadzenie inwestycji i pełnienia nadzorów inwestorskich
 • Prowadzenia doradztwa energetycznego (audyting energetyczny)
 • Opracowanie instrukcji eksploatacji i obsługi
 • Ocena przyczyn i skutków wypadków i awarii w sieciach i urządzeniach elektroenergetycznych
 • Opracowanie programów pracy urządzeń, analiz i prognoz
 • Wprowadzanie nowych rozwiązań technicznych zwłaszcza z zakresu elektroenergetyki przemysłowej (np. miękki rozruch silników płynne sterowanie prędkością obrotową napędów itp.)
 • Technika świetlna
 • Wykonywanie pomiarów i badań eksploatacyjnych instalacji i urządzeń elektroenergetycznych
 • Udzielania porad i konsultacji z dziedziny elektryki
 • Współpraca z służbami eksploatacyjnymi zakładów i przedsiębiorstw w zakresie kontroli maszyn i urządzeń technicznych w ramach przeglądów napraw i remonów z dostosowaniem do wymogów UDT i PIP
 • Tłumaczenia tekstów technicznych